Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 19/6  – 7/7   ΚΑΙ  28/8- 1/9    ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Β΄ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 12/6 – 30-6  ΚΑΙ  28/8- 1/9    ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Α΄  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΓΕΛ- ΕΠΑΛ)  : 12/6 – 7/7  ΚΑΙ  28/8- 1/9    ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) : 12/6 – 14/7  ΚΑΙ  28/8- 1/9    ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023