Τα φροντιστήρια «ΠΑΤΣΑ- ΚΟΥΡΟΥΓΕΝΗ» ιδρύθηκαν με σκοπό την πολύπλευρη καλλιέργεια του εφήβου και τη μεγιστοποίηση της σχολικής απόδοσής του. Με αγάπη και σεβασμό στο μαθησιακό προφίλ κάθε εφήβου, παρέχουμε όλες τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των στόχων κάθε μαθητή.

Παροχές

 • Ολιγομελή τμήματα ( έως 6 μαθητές).
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Ομοιογένεια τμημάτων.
 • Εξειδικευμένοι και με πολυετή εμπειρία εκπαιδευτικοί.
 • Εκπαιδευτικά συγγράμματα σε όλα τα μαθήματα.
 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα διδακτικής ύλης.
 • 3 κύκλοι διαγωνισμάτων προσομοίωσης.
 • Τακτικές ενημερώσεις γονέων.
 • Εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε μαθητή.
 • Ενισχυτικά μαθήματα.
 • Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
 • Θερινά μαθήματα σε όλες τις τάξεις.
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς.
 • Συμβουλευτική εφήβων και γονέων από ψυχολόγο.
 • Διετής κύκλος προετοιμασίας πανελληνίων στη Β΄ Λυκείου.
 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.
 • Ευχάριστο περιβάλλον. Μοντέρνοι & λειτουργικοί χώροι.
 • Συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Προσιτά δίδακτρα.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!