Γυμνάσιο

A’ Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2
Φυσική/ Βιολογία/Ιστορία                      2  ( Νέο Έτος)
Σύνολο: 6 + 2

B’ Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 3
Φυσική/  Χημεία 3
Βιολογία/Ιστορία                    1 ( Νέο Έτος)
Σύνολο:    10 +1

Γ’ Γυμνασίου
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 3
Φυσική / Χημεία 3
Βιολογία  / Ιστορία                      1  ( Νέο Έτος)
Σύνολο:     10  + 1

Λύκειο

A’ Λυκείου
Μάθημα Ώρες/Εβδομάδα
Γλώσσα/ λογοτεχνία 3
Αρχαία 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 2
Χημεία 2
Σύνολο: 13

Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες/Εβδομάδα
Αρχαία Διδαγμένο 2
Αρχαία Αδίδακτο Κείμενο 4
Λατινικά 3
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Γλώσσα /Λογοτεχνία 4
Μαθήματα Γ’ Λυκείου
Ιστορία 1
Σύνολο: 14
Β’ Λυκείου Θετική Κατεύθυνση
Μαθήματα Κατεύθυνσης Ώρες/Εβδομάδα
Μαθηματικά 5
Φυσική                     2 + 1 (γ΄ λυκ.)
Μαθήματα Γενικής Παιδείας/ Γ΄ Λυκείου
Γλώσσα /Λογοτεχνία 4
Χημεία 1
Βιολογία 1
Α.Ο.Θ. / Α.Ε.Π.Π 2
Σύνολο: 12 + 2

<>

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνία